Hâux lưv nthuôr haik cưr cxiax “Muk đhâu Tây Bắc - Txos Điện Biên”

Hmo 16/4, Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Sơn La tưz kriz nthuôr haik cưr cxiax phôngv côngz têx cưk txux Liên hiệp têx Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hâur jias tror kaz muk shuôk kror qơư muôx txiax njis “Muk đhâu Tây Bắc – Txos Điện Biên”.

 Nthuôr haik cưr cxiax phôngv côngz têx cưk txux Liên hiệp têx Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Cưk txux, cưk haik cưr cxiax, sênhr chêr Tsêr Haik cưr cxiax sênhr chêr tỉnh Sơn La thiaz cưk txux Liên hiệp têx Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tưz chox tuôx 17 jax cưr cxiax sênhr chêr jông, muôx njiaz luk kruôk txos txiax njis cênhz cưv, jias tir ntâuk zênhx tsav tros Điện Biên Phủ “Nto mông lus, hâur kaz ntus ntux” ntơưv Tuz lênhv pêx xênhv Việt Nam; kruôk chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sir jos tir ntâuk zênhx tsav tros, têx nênhs tưz tas txox sia viv têz viv qơư. Hâux lưv no muôx chôngz cán bộ, chiến sĩ thiaz pêx xênhv hâur thax tsav Thành phố jông siaz tuôx saiz lov jêv ntưk.

Yar cưr cxiax sênhr chêr "Txênhz tâu vax huôv lok trâu Điện Biên têk"
Hur si chiến sĩ, tsôngv vũ trang tuôx saiz.

Hâux lưv tror muk shuôk kror qơư txiax njis “Muk đhâu Tây Bắc - Txos Điện Biên” ntơưv Liên hiệp têx Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tâu kriz txix hnuz 15 txos 21 luz 4 hli. Ntơư zos hâux lưv paz têx cưk txux nhoz ntâu chuyên ngành muk ndis ntâu kror qơư, puôr fênhx cênhz cưv, txix ntơư xav tơưv têx jax sâu txux jông muôx njiaz luk haik txos Điện Biên Phủ.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz