• 'Phù Yên lês tiar hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 – 2025

  Phù Yên lês tiar hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 – 2025

  Xã hội -
  Hnuz 23/4, huyện Phù Yên tưz kriz jias kria pâuz lês tiar hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 – 2025, trơưk Quyết định số 337/QĐ-UBPX hnuz 02/03/2021 ntơưv UBPX tỉnh Sơn La. 
 • 'Đros têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La siz chos luk

  Đros têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La siz chos luk

  Thể thao -
  Hnuz 23/4, Trung tâm Choz kria thiaz Tưr TDTT tỉnh Sơn La tưz đros têx nênhs paz nhiax trâu CLB Bôngr pox niav Sơn La chos luk, têx pox niav muk ndơưk bôngr zênhx hlo Têz qơưk - Cup Thái Sơn Bắc shông 2024. Côngv trâu jias chos luk muôx nov chox car Sở Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax; Phó Chủ tịch Liên đoàn ndơưk Bôngr Việt Nam; nov chox car Công ty TNHH Lax luôv chuôz zênhx điện Thái Sơn Bắc.
 • 'Tuôr xav hnuz 18/5, zuôr côngk nhav Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu

  Tuôr xav hnuz 18/5, zuôr côngk nhav Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 23/4, đồng chí Xuân Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBPX tỉnh tưz chox car jias cơưv bax cxuô tsar zav chia fuô Quyết định ntơưv Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax côngk nhav Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu.
 • 'Saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês trâu thax tsav têx tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh Sơn La

  Saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês trâu thax tsav têx tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh Sơn La

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 23/4, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz chox car jias cơưv fuô lês siv Đề án lok sâuv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar jôngr truôx njês ntơưv iz cxia thax tsav tsêr mair tênhz điện zâu hâur tỉnh.
 • 'Jias uô tiar thiaz zok Thax hlơưr shaz trâu liệt sĩ ntơưv Thax qơư cênhz cưv – Txux chi trôngz Pha Đin zuôr kriz trâu hnuz 26/4

  Jias uô tiar thiaz zok Thax hlơưr shaz trâu liệt sĩ ntơưv Thax qơư cênhz cưv – Txux chi trôngz Pha Đin zuôr kriz trâu hnuz 26/4

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 22/4, ntơưv Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La tưz kria têx njiaz luk bax trâu hnuz zok Thax qơư cênhz cưv – txux chi trôngz Pha Đin.
 • 'Qơư nuôv zax Mộc Châu tâu công nhav zos Qơư nuôv zax têz qơưk

  Qơư nuôv zax Mộc Châu tâu công nhav zos Qơư nuôv zax têz qơưk

  Nuôv zax -
  Hnuz 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưr cir Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL lok sâuv hâux lưv công nhav Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
 • 'Jias grâuv pax Thor cov uô tâu kôngz xã Sốp Cộp

  Jias grâuv pax Thor cov uô tâu kôngz xã Sốp Cộp

  Txux chi -
  Hâur 3 hnuz (txix hnuz 20-22/4) xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tưz kriz Jias grâuv pax Thor uô tâu kôngz shông 2024. 
 • 'Sơn La sir jos phax tar ntux kruôr

  Sơn La sir jos phax tar ntux kruôr

  Xã hội -
  Yar ntux cuz tsik tsês têx hnuz hâur ntu đhâu, hiav ntâu qơư tâur đêx uô kôngz thax tsav hur si tỉnh kruôr, têx đêx ntơưv cxuô tus đêx yuôr tsơưs, hiav lox txos pêx xênhv cêr nox nhoz thiaz uô kôngz. Ntâu thax tsav chos ntông, txir nox nziv zuôr tsik tâu sâu, tuz kôngz tưz cxơưx chuôs jâuv sâuv chuz tơưs.
 • 'Saz lax siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz”

  Saz lax siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz”

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 22/4, UBPX tỉnh Sơn La tưz đros Viện Tsov xav jâuz txir, kriz Jias saz lax chos luk siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz” ntơưv Thax tsav tsov xav, pâuz sir zôngv chuôz zênhx jông lok huôv tsar kôngz lông, har jôngr Mộc Châu.
 • 'Sơn La côngv kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024

  Sơn La côngv kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024

  Nhiax txiax -
  Hâur 7 hnuz (txix hnuz 19-25/4), ntơưv Yar tiax xiaz 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, UBPX tỉnh Điện Biên tưz kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024. Côngv jias kriz ciaz, muôx 300 qar huv ntơưv 140 paz pơưs, tsêr luôv hâur têz qơưk thiaz oz chas têz.
 • 'Thành phố Sơn La kriz Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam

  Thành phố Sơn La kriz Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam

  Txux chi -
  Hnuz 20/4, UBPX thành phố Sơn La tưz kriz Hnuz ntơưr yuôz thiaz txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam. 
 • 'Nthuôr kria têx ntơưr zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024

  Nthuôr kria têx ntơưr zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024

  Txux chi -
  Zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024, Sở Thông tin thiaz Truyền thông tưz nthuôr kria têx ntơưr muôx njiaz luk fiv huv pêx xênhv, tâu lok six chôngz nênhs tuôx nhênhv ntơưr.
 • 'Tưr đhia ntơưv Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12

  Tưr đhia ntơưv Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12

  Thể thao -
  Tsuôk nzir tưr têx bộ môn ntu II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12, txix hnuz 17 txos hnuz 21/4, ntơưv yar tiax Tsêr choz kria thiaz Tưr thể dục thể thao tỉnh tưz tưr đhia 5 zav: Đhia txix 60 thiar - 1.500 thiar, đhia đêz ntơưv qơư, đhia đêz, đhia siaz thiaz tsơưk los hlâu.
 • 'Nthuôr kria têx ntơưr zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024

  Nthuôr kria têx ntơưr zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024

  Txux chi -
  Zôngs trơưk hnuz ntơưr yuôz thiaz Txux chi nhênhv ntơưr Việt Nam shông 2024, Sở Thông tin thiaz Truyền thông tưz nthuôr kria têx ntơưr muôx njiaz luk fiv huv pêx xênhv, tâu lok six chôngz nênhs tuôx nhênhv ntơưr.
 • 'Kriz Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12 shông 2024

  Kriz Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12 shông 2024

  Thể thao -
  Hnuz 17/4, tưz kriz Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12 shông 2024. 
 • 'Hâux lưv nthuôr haik cưr cxiax “Muk đhâu Tây Bắc - Txos Điện Biên”

  Hâux lưv nthuôr haik cưr cxiax “Muk đhâu Tây Bắc - Txos Điện Biên”

  Txux chi -
  Hmo 16/4, Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Sơn La tưz kriz nthuôr haik cưr cxiax phôngv côngz têx cưk txux Liên hiệp têx Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hâur jias tror kaz muk shuôk kror qơư muôx txiax njis “Muk đhâu Tây Bắc – Txos Điện Biên”.
 • 'Tiar zav tưr suôx câuv ntu 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La

  Tiar zav tưr suôx câuv ntu 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La

  Thể thao -
  Hnuz kaix 16/4, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12 shông 2024 tưz muôz huv puz trâu têx vận động viên tưr tâu zav tưr cờ vua.
 • Xem thêm