Muôx txâuk ntơưr trâu sơư đơưk nhênhv, huôv tsar txux chi nhênhv ntơưr

Shông 2023, Thư viện tỉnh tưz zuôr yiaz yax 16.000 fâu ntơưr, cxaz nzir trâu thư viện; zok nriar khơưs tsês 665 fâu ntơưr kria lol sâuv đêx ar tiz nênhs; bax txưv qơư trâu yax 583.000 tus nênhs tuôx nhênhv ntơưr, tsov xav ntâuz ntơưr hâur thư viện.

Shuv xênhz nhênhv ntơưr tâus cêr ntơưv Thư viện tỉnh hâur Thành phố

Kriz 84 jias tsav yêz tâus cêr trâu tiz nênhs cxuô kror qơư nhênhv ntơưr; xa yax 1.000 fâu ntơưr trâu têx chi nhánh, thư viện tsêr muôs ntơưr nhoz cxuô thax tsav. Iz chas ntơư tsênhv siz chos kriz têx jias kria pâuz cxuô zav fâu ntơưr, kriz ciaz nthuôr muôs ntâu zav ntơưr, đros têx nênhs xav tơưv fâu ntơưr thav, muôx ntâu tiz nênhs pâuz txos, nhiav tuôx nhênhv ntơưr, chia huôv tsar txux chi nhênhv ntơưr hâur pêx xênhv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz