Siz nus tsưr ziv côngz xưv ntơưv HĐPX tỉnh Sơn La thiaz HĐPX têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk

Hnuz 16/5, ntơưv tỉnh Sơn La, HĐPX tỉnh Sơn La thiaz HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (têz qơư Côngv hâu pêx xênhv uô tsưr Lok Tsuôk) tưz cơưv Saz lax siz nus tsưr ziv lok sâuv côngz xưv HĐPX.

Saz lax siz nus côngz xưv ntơưv HĐPX tỉnh Sơn La thiaz HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (têz qơư Lok Tsuôk).

Txuv jâus saz lax, tỉnh Sơn La, muôx têx đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐPX tỉnh; Cuôv Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐPX tỉnh; thơưx têx ban ntơưv HĐPX tỉnh.

Xav li têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk, muôx têx đồng chí: Chom Si Lắt Tạ Nạ Păn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐPX tỉnh Bò Kẹo; Thông Si Sảu Si Phôm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐPX tỉnh Phông Sa Lỳ; Khăm Phon Phim Mạ Chăn, Phó Chủ tịch HĐPX tỉnh U Đôm Xay, đros thơưx car, cán bộ, chuyên viên têx ban HĐPX 3 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐPX tỉnh Sơn La muôx luk hâur jias saz lax.

Hâur cêr shir phaz thôngx siaz siz trâus jông, đồng chí Nguyễn Thái Hưng lok six jông siaz tok Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh têz qơưk Lok Tsuôk tuôx shuôk, siz nus tsưr ziv lok sâuv côngz xưv HĐPX. Đros ntơư, fuô kria trâu paz côngz xưv iz cxia tsưr ziv, cxơưz pênhr xưv lês hâux lưv cxênhz yuôx têx báo cáo, đề án, tsov xav nghị quyết piar ntơưv têx jâus cơưv HĐPX zos faz têx ban HĐPX tỉnh saiz car.

Têx đại biểu HĐPX tỉnh Sơn La hâur jâus saz lax.
Đồng chí Chủ tịch HĐPX tỉnh Bò Kẹo fuô luk ntơưv jâus saz lax. 

Ntơưv jâus saz lax, Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay uô tsâus txos cêr tok taz tsiv txiax los, tas siaz njưk ntơưv HĐPX tỉnh Sơn La. Đros ntơư, fuô kria cêr chox car; cêr cxênhz yuôx, sox njôngr ntơưv HĐPX têx tỉnh hâur ntu tsik ntêr lok no. Tok nrư HĐPX tỉnh Sơn La  kria, paz tsưr ziv lok têx zav cik txos hâux lưv thiaz vax huôv ntơưv HĐPX, côngz xưv cxênhz yuôx, sox njôngr hâux lưv kriz lês nghị quyết cxuô ntu cơưv ntơưv HĐPX, quyết định thiaz sox njôngr hâux lưv lês cêr xav huôv tsar nhiax txiax-xã hội ntơưv zuk thax tsav; côngz xưv saz lax, paz hâux lưv HĐPX tỉnh… Taix khov HĐPX tỉnh Sơn La paz choz, kria, cxaz nzir pênhr xưv hâux lưv trâu cán bộ thiaz đại biểu HĐPX têx tỉnh.

Têx đại biểu cxais zênhx zav saiz đaz muôs ntơưv Tsêr côngz xưv HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam thiaz iz cxia sở, ban, ngành tỉnh Sơn La.
Paz đại biểu HĐPX tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay (têz qơưk Lok Tsuôk) hlơưr shaz trâu Thax shaz ndo txiax njis zơưv Hloz Hôx ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc.

Uô ntêx ntơư, Paz đại biểu HĐPX tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay tưz hlơưr shaz ndo txiax njis zơưv Hloz Hôx ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz