VĐV Sơn La Bạc Thị Khiêm tưr tâu Côngz mênhx Tôngx ntâuk têk tơư Taekwondo ntơưv ASIAD 19

Tưr ntâuk têk tơư hnuz 27/9 ntơưv Đại hội thể thao châu Á jâus tiv 19 (ASIAD 19), VĐV ntơưv tỉnh Sơn La – zos Bạc Thị Khiêm tưz tưr tâu Côngz mênhx Tôngx trâu saz ntâuk têk tơư Taekwondo.

Uô ntêx ntơư, VĐV Bạc Thị Khiêm tưz ntâuk zênhx VĐV Philippines thiaz VĐV Hàn Quốc, têz qơưk tâu saiz zos qơư txơưx ntâuk têk tơư Taekwondo thiaz zênhx tâu mul tưr bán kết.

Ntơưv jâus ntâuk Bán kết, VĐV Bạc Thị Khiêm tưz muôx jâus ntâuk zênhx trâu sơưr đơưk txâuk siaz thâuv tưr đros VĐV Song Jie zos têz qơưk sơưr kriz tưr ntâuk têk tơư Trung Quốc thiaz sưz 0-2; tâu nhav Côngz mênhx Tôngx.

 VĐV Bạc Thị Khiêm luz Côngz mênhx tôngx ntơưv ASIAD 19

Txix li ntâuk tâu no, VĐV Bạc Thị Khiêm zos vận động viên xuz thơưx ntơưv tỉnh Sơn La muk tưr ntơưv jâus Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD thiaz tâu Côngz mênhx./.

Biên dịch: Và A Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz