VĐV Bạc Thị Khiêm thiaz paz nênhs tưr tâu côngz mênhx tôngx taekwondo ntơưv ASIAD 19

Côngv tưr trâu hnuz 25/9 ntơưv Đại hội thể thao châu Á jias tiv 19 (ASIAD 19), têx VĐV taekwondo Việt Nam tưz tưr tâu Côngz mênhx Nhiax njiaz luk gơưv pox niav txir nênhx.

Têx VĐV taekwondo Việt Nam tưr njiaz luk gơưv pox niav txor nênhx.

Txix ntơư, zav tưr no muôx VĐV taekwondo Sơn La zos Bạc Thị Khiêm đros têx VĐV: Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha. Têx VĐV tưz sưz taekwondo Trung Quốc đros trâu 18 - 88 thiaz tâu nhav Côngz mênhx Tôngx. Ntơư zos Côngz mênhx Tôngx tiv 2 ntơưv taekwondo Việt Nam txos nhiv no, đros trâu Côngz mênhx Tôngx ntơưv VĐV Trần Hồ Duy (njiaz luk txir nênhx ntâuk iz lênhs) tưz tưr tâu uô ntêx ntơư.

VĐV Bạc Thị Kiêm (sơưr tiv 2 saz xik) đros paz VĐV taekwondo Việt Nam

Hnuz 27/9, VĐV Bạc Thị Khiêm zuôr tưr njiaz luk ntâuk iz lênhs têx nênhs hnhar 67 cir

Biên dịch: Và Thanh
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz