Quỳnh Nhai muôx 31 yar cơưv txâuk chai têz qơưk

Hâur thax tsav huyện Quỳnh Nhai muôx 38 yar cơưv, hâur ntơư: 14 yar cơưv mê nhuôv zâuk, 20 yar cơưv tiểu học thiaz THCS, 4 yar cơưv THPT.

Cưk kria thiaz shuv xênhz Yar cơưv tiểu học Kim Đồng, huyện Quỳnh Nhai kria thiaz cơưv ntơưr.

Txos nhiv no, muôx 31 đơn vị yar cơưv txâuk chai têz qơưk; huyện txâuk chai kria tas ntơưr tiểu học hov 3, txuôs jông luz côngz kria tas ntơưr, kria hâur pâuk ntơưr hov 2; muôx 10/11 xã txâuk chai kria tas ntơưr THCS hov 2 thiaz 1 xã txâuk chai kria tas ntơưr THCS hov 3. Shông cơưv 2023-2024, huyện tưz hlôngr yiaz tsưr ziv choz kria ntơưr; muôz nhiax uô nzir vax tsêr, zuôr chuôz zênhx kria ntơưr; fuô lês cxix cxuô, zênhx max paz cêr chai trâu cán bộ saiz car, cưk kria thiaz shuv xênhz, nhav nxiak lês tiar hâux lưv tso tơưv hâur shông cơưv trơưk cêr tuôr xav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz