Piz cxiv kho Thax tsav puôr fênhx cênhz cưv Lũng Đán Đanh

Hnuz 14/6, huyện Mường La tưz Piz cxiv kho Thax tsav puôr fênhx cênhz cưv Lũng Đán Đanh, ntơưv xã Mường Chùm, huyện Mường La. 

Jias piz cxiv kho Thax tsav puôr fênhx cênhz cưv Lũng Đán Đanh, ntơưv xã Mường Chùm, huyện Mường La. 

Lũng Đán Đanh zos qơư sâu tsês ntu tir ntâuk Phaz Cir ntơưv tuz lênhv thiaz pêx xênhv huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Kror tsuô Đán Đanh (luk Choz Tsiz hu uô kror tsuô poz jêz liaz) muôx 5 kror tsuô lox, zâu, tưz por hưv jông Chi bộ  huyện Mường La hâux lưv hâur hâu têx hnuz tir ntâuk Phaz Cir.

Têx đại biểu txuv jias piz cxiv kho đuô.

Cxiv kho Thax tsav puôr fênhx cênhz cưv Lũng Đán Đanh, đar 3,1 ha muôx têx hâux lưv: Tsêr fiax, cêr muk lok, puôz oz saz ntus cêr, đrâu kuô tsêr. Xav hur si 6,2 tỷ nhiax, txix li cxaz nzir nhiax zôngv hâur thax tsav ntu 2021-2025, nhiax paz ntơưv thành phố Sơn La thiaz nhiax gruô hur si sơưr đơưk siz chos côngv tâu.

Têx đại biểu piz cxiv kho thax tsav puôr fênhx.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz