Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh côngv Hnuz grâuv pax tas nro pêx xênhv thôngx siaz ntơưv Sốp Cộp

Hnuz 16/11, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tưz mul côngv Hnuz grâuv pax tas nro pêx xênhv thôngx siaz ntơưv jok Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Pu Hao zos luz jok đriv têz, muôx 140 zis, đros trâu 870 lênhx nênhs, 100% zos hair Hmôngz nhoz. Têx shông đhâu, pêx xênhv jok Pu Hao puôr lênhx lês jông Đảng, Têz qơưk têx cêr chai thiaz têx cêr chai ntơưv thax tsav; thôngx siaz, sir jos côngv huôv tsar nhiax txiax, sir zôngv tsưr ziv yiaz lok uô kôngz lông. Jok muôx yax 80% zis tâu côngz zis nênhs muôx txux chi; têx pêx xênhv tâu saiz đuôz, mnôngs xor tôngx tâu 95%. Jok muôx 3 paz zos têx zis nênhs tưx saiz car, 1 tổ an ninh pêx xênhv, njias to chính trị, njias to thax tsav tâu por hưv truôx njês.

Công an tỉnh krưr huv trâu têx zis njiz ntâu cêr phiv liv hâur thax tsav.

Ndax jias no, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân tưz krưr huv ntơưv Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trâu pêx xênhv jok Pu Hao; huyện Sốp Cộp krưr huv trâu jok Pu Hao; Công an tỉnh krưr 20 poz huv trâu têx zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv hâur thax tsav.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nus txos pêx xênhv nhoz jok Pu Hao luz nênhx.
Têx đại biểu đros pêx xênhv jok Pu Hao por poz.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz