Hội khỏe Phù Đổng thành phố Sơn La thành công tốt đẹp

Hnuz 31/1, UBPX thành phố Sơn La tưz suôx câuv Hội khỏe Phù Đổng jâus tiv XXVII, shông 2024.

Đhâu 10 hnuz tưr, yax 800 lênhx zos shuv xênhz nhoz ntơưv 24 luz yar cơưv tiểu học, THCS thax tsav Thành phố tưz tưr tiar 9 njiaz luk, li: Cờ vua, ndơưk bóng, đhia chinhr, ndơưk ntir kaiz, ntâuk ntir kaiz, lâuz cênhv, truz hluô, tuô hnênhr, tưr têk tơư taekwondo cxuô lênhx trơưk niax shông zus. 

Thơưx car Thành ủy muôz huv zênhx tas nro paz tưr trâu têx yar cơưv muôx cêr tưr jông yax cơưv thênhv tiểu học.

Suôx câuv, Ban Tổ chức tưz muôz 61 zênhx tiv iz, 61 zênhx tiv oz thiaz 61 zênhx tiv pêz trâu têx nênhs tưr tâu zênhx ntơưv 9 njiaz luk thênhv THCS; muôz 33 zênhx tiv iz, 33 zênhx tiv oz thiaz 33 zênhx tiv pêz trâu têx nênhs tưr tâu zênhx ntơưv 4 njiaz luk thênhv tiểu học; muôz zênhx tiv iz tas nro paz tưr thênhv tiểu học trâu Yar cơưv tiểu học Chiềng Lề thiaz zênhx tas nro paz tưr thênhv THCS trâu Yar cơưv THCS Chiềng Sinh; muôz 2 zênhx tiv iz thiaz 2 zênhx tiv pêz tas nro paz tuôx tưr têx đơn vị yar cơưv tưr tâu jông yax.

Thơưx car UBPX Thành phố muôz zênhx tas nro paz tưr trâu têx yar cơưv tưr tâu jông yax thênhv THCS./.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz