Cxênhz thiaz muôz huv puz jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos pêx xênhv sênhr chêr thành phố Sơn La

Hnuz 1/10, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, UBPX Thành phố tưz kriz Cxênhz thiaz muôz huv puz trâu têx câu lạc bộ txuôs jos sênhr chêr pêx xênhv, saiz hloz Hnuz Ntiax têz Nênhs muôx hnuz nhôngs xiaz 1/10 thiaz Hli uô hâux lưv viv Nênhs muôx hnuz nhôngs Việt Nam.

Tuôx txuv muôx têx đồng chí: Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐPX Thành phố.

Jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos sênhr chêr pêx xênhv thành phố Sơn La muôx 16 paz, yax 400 tus thành viên đros lês. Trơưk cxênhz ntơưv ban tổ chức, têx paz tưr tưz tiz jông bax jông lok sâuv tsôngk hnar, cơưv shâuv; têx jax tâu tuôr xav tsa tơưv tas ntâu đas jos cêr xav, têk tơư lês siz luôs jok, trâus kror muôs saiz.

Côngv nthuôr cêr txuôs jos zos têx câu lạc bộ (CLB), Hội Nênhs muôx hnuz nhôngs Thành phố uô.

Fuô luk ntơưv jâus no, đồng chí Hà Trung Chiến, haik tiak: Têx shông đhâu, Hội Nênhs muôx hnuz nhôngs Thành phố tưz kriz jông têx cêr siz tưr nhiav têz, nhiav qơư li “Nênhs muôx hnuz nhôngs đros por hưv cêr nyiaz hur, cxiv kho jêx jok yiaz, đrôngs vav mênhx”, “Cêr siz tưr cxơưz cêr cơưv ntơưr, cxơưz cêr txơưx njê”, “Tas nro pêx xênhv thôngx siaz cxiv kho ntu nênhx muôx txux chi nhoz cơ sở”... paz max kho nzir ntu nênhx, cêr chia siaz ntơưv nênhs muôx hnuz nhôngs thiaz cxiv kho têx nênhs siz khov, vav mênhx. Ntu zuôr txos no, Thành phố tror moz siaz, paz max chia nênhs muôx hnuz nhôngs huôv tsar nzir qơư sơưr hâur xưv cxênhx cxiv kho thiaz huôv tsar zuk thax tsav, tav li luz tsov iar, zos qơư iz cêr chia siaz trâu têx fâuv hluôs.

Jâus tưr chia hội viên nênhs muôx hnuz nhôngs nthuôr tsưr ziv, cêr txơưx njê, lês jông tsưr ziv cơưv txux uô paz pơưs; cxaz nzir đas jos. Đros ntơư, paz lês cêr siz tưr shâuv uô thể dục, thể thao, cxaz nzir đas jos trâu nênhs muôx hnuz nhôngs.

Choz zênhx tiv iz txuôs jos trâu Paz tưr nênhs muôx hnuz nhôngs phường Quyết Thắng, Thành phố.
Choz zênhx tiv iz phênhv sênhr chêr pêx xênhv trâu Paz nênhs muôx hnuz nhôngs phường Tô Hiệu.

Suôx câuv jâus tưr, Ban Tổ chức choz 1 zênhx tiv iz, 2 zênhx tiv oz, 3 zênhx tiv pêz trâu têx paz tưr txuôs jos; choz 1 zênhx tiv iz, 2 zênhx tiv oz, 3 zênhx tiv pêz, 4 zênhx cxơưz jos trâu têx paz sênhr chêr pêx xênhv./.

Biên dịch: Và A Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.