Cxênhz thiaz muôz huv puz jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos pêx xênhv sênhr chêr thành phố Sơn La

Hnuz 1/10, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, UBPX Thành phố tưz kriz Cxênhz thiaz muôz huv puz trâu têx câu lạc bộ txuôs jos sênhr chêr pêx xênhv, saiz hloz Hnuz Ntiax têz Nênhs muôx hnuz nhôngs xiaz 1/10 thiaz Hli uô hâux lưv viv Nênhs muôx hnuz nhôngs Việt Nam.

Tuôx txuv muôx têx đồng chí: Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐPX Thành phố.

Jâus tưr têx câu lạc bộ txuôs jos sênhr chêr pêx xênhv thành phố Sơn La muôx 16 paz, yax 400 tus thành viên đros lês. Trơưk cxênhz ntơưv ban tổ chức, têx paz tưr tưz tiz jông bax jông lok sâuv tsôngk hnar, cơưv shâuv; têx jax tâu tuôr xav tsa tơưv tas ntâu đas jos cêr xav, têk tơư lês siz luôs jok, trâus kror muôs saiz.

Côngv nthuôr cêr txuôs jos zos têx câu lạc bộ (CLB), Hội Nênhs muôx hnuz nhôngs Thành phố uô.

Fuô luk ntơưv jâus no, đồng chí Hà Trung Chiến, haik tiak: Têx shông đhâu, Hội Nênhs muôx hnuz nhôngs Thành phố tưz kriz jông têx cêr siz tưr nhiav têz, nhiav qơư li “Nênhs muôx hnuz nhôngs đros por hưv cêr nyiaz hur, cxiv kho jêx jok yiaz, đrôngs vav mênhx”, “Cêr siz tưr cxơưz cêr cơưv ntơưr, cxơưz cêr txơưx njê”, “Tas nro pêx xênhv thôngx siaz cxiv kho ntu nênhx muôx txux chi nhoz cơ sở”... paz max kho nzir ntu nênhx, cêr chia siaz ntơưv nênhs muôx hnuz nhôngs thiaz cxiv kho têx nênhs siz khov, vav mênhx. Ntu zuôr txos no, Thành phố tror moz siaz, paz max chia nênhs muôx hnuz nhôngs huôv tsar nzir qơư sơưr hâur xưv cxênhx cxiv kho thiaz huôv tsar zuk thax tsav, tav li luz tsov iar, zos qơư iz cêr chia siaz trâu têx fâuv hluôs.

Jâus tưr chia hội viên nênhs muôx hnuz nhôngs nthuôr tsưr ziv, cêr txơưx njê, lês jông tsưr ziv cơưv txux uô paz pơưs; cxaz nzir đas jos. Đros ntơư, paz lês cêr siz tưr shâuv uô thể dục, thể thao, cxaz nzir đas jos trâu nênhs muôx hnuz nhôngs.

Choz zênhx tiv iz txuôs jos trâu Paz tưr nênhs muôx hnuz nhôngs phường Quyết Thắng, Thành phố.
Choz zênhx tiv iz phênhv sênhr chêr pêx xênhv trâu Paz nênhs muôx hnuz nhôngs phường Tô Hiệu.

Suôx câuv jâus tưr, Ban Tổ chức choz 1 zênhx tiv iz, 2 zênhx tiv oz, 3 zênhx tiv pêz trâu têx paz tưr txuôs jos; choz 1 zênhx tiv iz, 2 zênhx tiv oz, 3 zênhx tiv pêz, 4 zênhx cxơưz jos trâu têx paz sênhr chêr pêx xênhv./.

Biên dịch: Và A Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.