Piz uô “Yar cơưv jông trâu shuv xênhz” ntơưv huyện Mường La

Hnuz xiaz 4/7, Huyện đoàn Mường La tưz đros Dự án “Gra cêr shir phaz trâu shuv xênhz” ntơưv Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La siz chos piz uô “Yar cơưv jông trâu shuv xênhz” trâu 2 luz tsêr cơưv jok Nong Bẩu, xã Nặm Păm thiaz Yar cơưv Tiểu học thiaz THCS Tạ Bú.

Piz uô “Yar cơưv jông trâu shuv xênhz” trâu tsêr cơưv jok Nong Bẩu.

Tsêr cơưv jêx jok Nong Bẩu tâu paz uô 2 qar tsêr cơưv, 1 luz tsêr nhoz, 1 luz tsêr mor thiaz 1 luz tsêr tơưv trôngx trâu 60 shuv xênhz thiaz 3 cưk kria, xav uô tas 550 triệu nhiax. Oz luz tsêr cơưv ntơưv Yar cơưv Tiểu học thiaz THCS Tạ Bú tsiv nhos 200 triệu nhiax, chia kriz đar qar yar tsêr cơưv, 447 shuv xênhz muôx qơư cơưv ntơưr. Têx tsêr cơưv tsov xav zuôr tâu uô tiar muôz zok sir zôngv trâu shông cơưv yiaz 2024 - 2025./.

 Piz uô “Yar cơưv jông trâu shuv xênhz” trâu Yar cơưv tiểu học thiaz THCS Tạ Bú.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz