Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cxênhz yuôx thiaz puz huv ntơưv  huyện Bắc Yên

Hnuz xiaz 7/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh tưz muk cxênhz yuôx, shuôk, puz huv trâu pêx xênhv huyện Bắc Yên.

Đros muk muôx têx đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cuôv Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐPX; thơưx car iz cxia sở, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị ntơưv tỉnh; hlôngr njêx muôs têx đơn vị, tsêr luôv.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy puz huv trâu Đảng ủy, UBPX xã Phiêng Ban.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đros paz côngz xưv tưz mnôngs huyện Bắc Yên fuô kria bax Tsiaz têz qơưk shông 2024 ntơưv huyện thiaz côngz xưv paz têx ziv pluôs, txov nhêv hâur luz pax Tsiaz têz qơưk. Lês chai paz cêr uô nênhx yar ntux hâur luz pax Tsiaz têz qơưk Jax shông 2024, huyện Bắc Yên tưz yuôx tâu, tas nro huyện muôx 205 ziv, 888 lênhx nênhs nziv zuôr yaiz. Huyện tưz cxiv tsa tsưr ziv muk shuôk, puz huv, paz nhiax txiax. Đros ntơư, chox car têx xã, thị trấn ndo njôngr sir zôngv têx nhiax sơưr đơưk cxơưv paz tưz tâu phaiz  trâu iz cxia thax tsav  thiaz gruô hu nhiax txiax cias ntơưv qơưk, paz têx ziv yaiz; gruô hu, nhav thiaz muôz yax 2.600 poz huv, xav hur si yax 1,1 tiv nhiax muôz trâu têx ziv pluôs hâur thax tsav.

Têx đồng chí thơưx car tỉnh puz huv trâu cxuô ziv nênhs txov nhêv xã Phiêng Ban.

Ndax jâus no, đồng chí Nguyễn Hữu Đông puz huv Đảng ủy, UBPX xã Phiêng Ban thiaz 20 ziv pluôs xã Phiêng Ban. Têx cơ quan, đơn vị, tsêr luôv, li: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Cxiv  puôz; Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv Zax; Hội Tuz kôngz, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ban Saiz car dự án cxơưz paz cxiv tsa têx cêr yêz; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Tu plâuz ntus tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Yar cơưv Cao đẳng Sơn La; Chi nhánh Tsêr nhiax chính sách xã hội tỉnh; Chi nhánh Tsêr nhiax Đầu tư thiaz Huôv tsar tỉnh; Tsêr nhiax TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Sơn La; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn La; Chi nhánh Viettel Sơn La; ziv nênhs xênhz nzưr zơưs Nguyễn Hữu Điền, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tưz muôz nhiax paz huyện Bắc Yên xav hur si 413 triệu nhiax chia paz têx ziv pluôs bax Tsiaz.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh muôz nhiax ntơưv têx  cơ quan, đơn vị, tsêr luôv tâu zok paz têx xã tox siaz thax tsav Bắc Yên zok trâu huyện Bắc Yên./.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz