Têx vận động viên ntơưv tỉnh tưr tâu ntâu côngz mênhx hâur cxuô jias tưr  

.

Têx VĐV Taekwondo cơưv shâuv ntơưv Trung tâm Choz kria thiaz Sik tưr TDTT tỉnh Sơn La.

Hâur luz 10 hli, têx hâux lưv thể dục thể thao hâur hur si tỉnh tror tâu moz siaz, txuôs jông. Têx VĐV ntơưv tỉnh tưz mul côngv trâu jias tưr zênhx Taekwondo têx câu lạc bộ têz qơưk ntơưv Đà Nẵng; tưr đhia chênhr Xor luôv Hà Nội yiaz nhiv kruôr kriz đar jâus tiv 48 – Viv cêr thax zênhz shông 2023 ntơưv Hà Nội; tưr zênhx Pencak silat têz qơưk shông 2023 ntơưv Lâm Đồng; jias tưr Muay têz qơưk shông 2023 ntơưv Thái Nguyên; jias tưr ndơưk bóng pox niav U19 shông 2023. Đhâu no, tưz tưr tâu 4 côngz mênhx cuz, 5 côngz mênhx nhiax, 10 côngz mênhx tôngx, 5 VĐV uô thơưx hlo, 11 VĐV Cấp I. Lar kruôk VĐV Bạc Thị Khiêm, txuv Đại hội Thể thao Châu á ASIAD-19, ntơưv Hàng Châu, Trung Quốc, tưz tưr tâu  2 Côngz mênhx tôngx, cxênhx cxênhv tus khênhx thiaz paz pơưs.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz