Sơn La tâu 3 luz côngz mênhx cuz ntơưv Jâus tưr ntâuk zênhx hlo têk tơư Taekwondo nênhs coz yax hlo têz qơưk txênhz Cúp Chủ tịch VTF jâus tiv I shông 2023

Ntơưv Jâus tưr ntâuk têk tơư zênhx hlo Taekwondo nênhs coz yax têz qơưk txênhz Cúp Chủ tịch VTF jâus tiv I shông 2023, kriz txix hnuz 4-6/12, paz nênhs tỉnh Sơn La tưr tâu 3 luz côngz mênhx cuz thiaz 1 Côngz mênhx tôngx.

VĐV Phạm Văn Đạo tâu Côngz mênhx cuz hov 48 cir, njiaz luk cuv tiv cuv txir nênhx.

Jâus tưr kriz trâu ntơưv tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, zos Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đros Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax) kriz; gruô hu tâu zuôr luôs 300 tus nênhs tưr, txix li 29 paz nhoz têx tỉnh, thành, ngành, câu lạc bộ hâur têz qơưk.

Côngv đros tưr Zênhx sưz, paz nênhs Sơn La muôx 1 tus cưk choz kria thiaz 6 tus nênhs tưr; tưr ntâuk trâu njiaz luk cuv tiv cuv txir nênhx thiaz pox niav. Suôx câuv Jâus tưr, têx nênhs Sơn La tưz zênhx hlo tâu 3 luz Côngz mênhx cuz thiaz 1 luz Côngz mênhx tôngx. Paz nênhs tưr Taekwondo tỉnh Sơn La sơưr tiv pêz hur si têx paz nênhs tưr thiaz sơưr tiv oz hur si têx paz pox niav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz