Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 Tuz kôngz xã Mường Sang, huyện Mộc Châu đê txir plâux.

Têx zis chos txir plâux puôr lênhx tu txâuk chai VietGAP, fênhx đraz shông no zuôr sâu tâu 18 tấn txir/ha, tus gri muôs txix 100-300 cxênhz đaiv/chiaz. Têx qơư chos txir plâux tưz gruô hu tâu chôngz kruô tuôx ndis shuôk uô si.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz