Qơư nuôv zax Mộc Châu tâu công nhav zos Qơư nuôv zax têz qơưk

Hnuz 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưr cir Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL lok sâuv hâux lưv công nhav Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qơư nuôv zax Mộc Châu Island ntơưv xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.  
 Qox iar Bạch Long ntơưv Qơư nuôv zax Mộc Châu Island

Trơưk quyết định, công nhav Qơư nuôv zax Mộc Châu, tỉnh Sơn La zos Qơư nuôv zax têz qơưk. Qơư nhoz, chiav têz thax Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu tâu fuô mênhx ntơưv khuz 1 Grê 1 Quyết định số 2050/QĐ-TTg hnuz 12/11/2014 ntơưv Thủ tướng Chính phủ tso chai tuôr xav hur si huôv tsar Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, tỉnh Sơn La txos shông 2020, tsov xav txos shông 2030. Zok trâu Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Sơn La xa trâu UBPX tỉnh Sơn La chox car đros Cục Nuôv zax têz qơưk Việt Nam, Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax kriz fuô Quyết định ntơưv Bộ trưởng Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav Qơư nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia fuô kria têx đuôz, gruô hu kruô nuôv zax…

Kruô nuôv zax ndis uô si ntơưv Qơư nuôv zax Happy Land Mộc Châu.
Qơư nuôv zax har jôngr chiaz jok Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Hâux lưv công nhav zos Qơư nuôv zax têz qơưk zuôr chuôz jos chia tỉnh Sơn La haik tas nro, oz huyện Mộc Châu, Vân Hồ haik khênhx tror sir jos huôv tsar nuôv zax cov zênhv hnuz zênhv huôv tsar, zos kror qơư muôv zax tâu sơưr đơưk nhiav tuôx ndis shuôk uô si, tsiv nhos zos qơư nuôv zax têz qơưk.

Pax txir nkhơưz ntơưv lax trôngz Mộc Châu
Kruô nuôv zax côngv đhia sênhr chêr ntơưv Đrôngs muk tơư Mộc Châu.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz