Tiar zav tưr suôx câuv ntu 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La

Hnuz kaix 16/4, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jias tiv 12 shông 2024 tưz muôz huv puz trâu têx vận động viên tưr tâu zav tưr cờ vua.

Têx pox niav côngv tưr cờ vua.

Côngv jias tưr môn cờ vua, muôx 147 lênhx, zos shuv xênhz nhoz ntơưv 12 đoàn zos phòng Choz kria ntơưr têx huyện, thành phố saiz car; 14 yar cơưv THPT; phổ thông dân tộc nội trú THCS thiaz THPT hâur tỉnh. Têx vận động viên tưr ntơưv 3 thênhv tiểu học, THCS, THPT trơưk shông zus: Tiểu học txix 7 - 9 shông thiaz txix 10 - 11 shông; THCS txix 12-13 shông thiaz txix 14-15 shông; THPT muôx 16 shông thiaz txix 17 - 18 shông. Têx nênhs tưr trơưk tsưr ziv sưz cias; xair nênhs zênhx tror tưr jias suôx câuv.

Têx txir nênhx côngv tưr môn cờ vua.

Tov kaz 6 hnuz kriz tưr, Ban tổ chức tưz muôz 12 côngz mênhx cuz, 12 côngz mênhx nhiax thiaz 12 côngz mênhx tôngx trâu têx nênhs tưr tâu coz. Trơưk cxênhz ntơưv Ban tổ chức, môn cờ vua tưz kriz yênhx côngz đros trâu tưr tâu jông, muôx txơưx tưr. 

Ban tổ chức muôz huv puz zav tưr cờ vua trâu têx txir nênhx khối THCS.
Ban tổ chức muôz huv puz zav tưr cờ vua trâu têx pox niav khối THCS.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz