Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh cxênhz yuôx qơư nhoz yiaz Suối Dinh 1, Suối Dinh 2

Hnuz 3/4, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBPX tỉnh, tưz muk cxênhz yuôx dự án uô cêr ntơưv txox cêr yêz tỉnh 114 txos trâu jokBang, jok Lao, qơư nhoz yiaz Suối Dinh 1 thiaz Suối Dinh 2, xã Mường Bang huyện Phù Yên; têx dự án zov chênhr thiaz thax tsav ar uô kôngz lông trâu têx zis nhoz Suối Dinh 1 thiaz Suối Dinh 2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh cxênhz yuôx qơư nhoz yiaz Suối Dinh 1, Suối Dinh 2

Tác giả: Báo Sơn La

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Kria nzir tsưr ziv uô luôv điện tử trâu tsêr luôv, HTX
Audio

Kria nzir tsưr ziv uô luôv điện tử trâu tsêr luôv, HTX

Hâur 2 Hnuz xiaz 4 thiaz xiaz 5/4, Sở Công Thương tưz đros Cục Lax luôv điện tử thiaz Nhiax txiax số, Bộ Công Thương thiaz UBPX thành phố Sơn La kriz nzir tsưr ziv uô luôv điện tử trâu 30 tsêr luôv, hợp tác xã, têx qơư uô tơưv hax huv, ziv px uô lax luôv hâur thax tsav Thành phố.

Sâu nju nhiax txix li chos ntâu zav shơư ntông mắc ca
Audio

Sâu nju nhiax txix li chos ntâu zav shơư ntông mắc ca

Zos luz xã tox siaz njiz ntâu cêr phiv liv ntơưv huyện Thuận Châu, Mường É muôx tyv tsôngv zis pluôs, jê cêr pluôs siaz. Têx shông đhâu, cấp ủy, nov hâu xã tưz chox car pêx xênhv moz siaz hlôngr nôngz kôngz yiaz tsêz chos, hâur ntơư muôz ntông mắc ca chos shơư têx yuôx zêx, cà phê taz tov zos luz tsưr ziv uô nox yiaz chia huôv huôv tsar nhiax txiax ntơưv xã.

Zok luz tsêr yiaz trâu Yar cơưv tiểu học jok Nặm Ngẹn, huyện Luông Nậm Thà
Audio

Zok luz tsêr yiaz trâu Yar cơưv tiểu học jok Nặm Ngẹn, huyện Luông Nậm Thà

Hnuz 5/4, Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh, đros paz nov uô Côngz xưv tỉnh tưz côngv zok luz tsêr yiaz trâu Yar cơưv tiểu học jok Nặm Ngẹn, huyện Luông Nậm Thà, tỉnh Luông Nậm Thà. Saz tỉnh Luông Nậm Thà, muôx Đ/c Chăn Thong Kẹo Pạ Sớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx ban Tổ chức Tỉnh ủy Luông Nậm Thà, têz qơưk CHDCPX Lok Tsuôk.

Kror jông txix li uô si ntâuk txiz toz
Audio

Kror jông txix li uô si ntâuk txiz toz

Ntâuk txir toz zos iz zav cêr uô si, muôx txux chi hâur pêx xênhv Puôz Ziz luz nênhx tâu tsưx truôx iz tiav đhâu iz tiav đhâu ntâu tiav nênhx lol no. Yax hlo mal têx hnuz txos tsiaz, hnuz muôx liv hâur têz qơưk, hnuz grâuv pax, hnuz thôngx siaz hur si, txênhv tsêr yiaz, nox yôngz cok…sơưr đơưk tưz siz chos côngv ntâuk txir toz, cov muôx cêr siz trâus jông hâur pêx xênhv.

Sơn La tưr tâu 8 Côngz mênhx cuz, 6 côngz mênhx nhiax, 4 côngz mênhx tôngx Taekwondo shuv xênhz hur si têz
Audio

Sơn La tưr tâu 8 Côngz mênhx cuz, 6 côngz mênhx nhiax, 4 côngz mênhx tôngx Taekwondo shuv xênhz hur si têz

Hâur 4 hnuz (txix hnuz xiaz 1 txos 4/4), ntơưv tsêr tưr Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tưz đros Hội Thể thao shuv xênhz Việt Nam, Hội Thể thao Đại học thiaz chuyên nghiệp Việt Nam, Sở Văn hóa thiaz Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế kriz tưr Taekwondo shuv xênhz hur si têz qơưk jâus tiv I shông 2023.

Têx tsưr ziv ciz yuôx zêx ntơưv cưr tix Hmôngz
Audio

Têx tsưr ziv ciz yuôx zêx ntơưv cưr tix Hmôngz

Nhoz siaz txix 1.500m - 1.700m njuôk li đêx hiar txưr, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên tâu jông đêx, huôz chuô lax nzias, tox trôngz hâur pêk jông gâux; zos “huôz ha pư har” jông gâux tiv 1, tiv 2 tos kâuv têz. Ntơưv no tsênhv nto mông tiv zos muôx têx yuôx zêx Shan tuyết lâuk txos yênhx puô shông, px ntơưv no tsênhv tsưx truôx faz tsưr ziv ciz yuôx zênhx, uô trâu yuôx zênhx Tà Xùa tsư ha txơưr hlo cxuô qơư.

Moz siaz chox car phax, tar zênhz
Audio

Moz siaz chox car phax, tar zênhz

Hnuz 3/4, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh, Thơưx Ban Chox car tưz chox car jias cơưv cxênhz côngz xưv phax tar nênhs uô luôv zênhz 3 hli hâu shông, fuô têx hâux lưv lês txix hli 4 txos 6/2023 ntơưv Ban Chox car tỉnh lol sâuv chox car côngz xưv phax tar nênhs uô côngz xưv ntu 2021 - 2025.